Omsorgstandpleje

Behandlinger i omsorgstandplejen.

Behandlinger

Omsorgstandplejen er:

  • forebyggende og vedligeholdende
  • efter behov: behandling af henholdende eller af palliativ karakter
  • behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • opsøgende og regelmæssige undersøgelser,

og fordelene for borgeren ved behandling skal klart overstige ulemperne.

Behandlingerne i omsorgstandplejen
De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækninger.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Og i det omfang behandlingen ydes i borgerens private hjem, er mulighederne begrænsede.

Se Favrskov Kommunes kvalitetsstandard for omsorgstandpleje.

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Behandlingen ydes på en kommunal tandklinik, i borgerens private hjem eller fx i et klinikrum på et plejecenter.. Behandlingen udføres som udgangspunkt af personale fra Favrskov Kommunale Tandpleje, og der er indgået aftale med HjemmeTandlægen om, at de fra deres jyske afdeling udfører den del af omsorgstandplejen, som personalet fra den kommunale tandpleje hidtil har udført.

Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Læs mere i ‘Bekendtgørelse om tandpleje’.

Alle behandlinger i omsorgstandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne behandles i deres egne omgivelser uden for klinik, at de typisk aldersmæssigt vil være ældre / gamle, og at de ofte ikke vil være fuldt normalt fungerende enten fysisk og/eller psykisk.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om behandlingerne i omsorgstandplejen kan du kontakte Favrskov Kommunale Tandpleje på tlf. 89 64 46 60.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.